2017 най-добри дати за любов - Януари 2023

2018Слюбени дати

{На тази страница}


Годишни любовни дати за 2017 г. Ръководство за най-добрите любовни дати през 2018 г. за продължаване на дати, романтични моменти и подобряване на любовните връзки и връзки.

2018Залюбени дати за всички знаци

Любовни дати


Кои са по-добрите времена за любовта през 2017 г.? Следващата графика за избирателна астрология показва дати, когато можем да бъдем особено отворени към любовта и романтичните чувства или ангажименти.

Графиката и списъкът на датите по-долу разкриват кога основните планети / индикатори за романтика и любов са активни през следващата година, както и подробностите за астрологията. Някои аспекти (например Венера успореден Хирон) се оценяват по-високо от други комбинации. Те вземат предвид само специфични аспекти, а не Лунни цикли или взаимодействия с графика на индивида и като такива не представят цялата картина, но въпреки това имат голяма валидност в изолация. Силните резултати са представени в графиката като високи върхове, а в списъка като дати с удебелен шрифт.

За по-конкретни дати за всеки знак вижте Любовните хороскопи / ръководства.

Най-добри дни за любов, дати и романтика през 2017 г.

*** ЛЮБОВ ***

1 януари 2018 г.Тран-до-Трън
1, 69 точки, Tran Mar cnj Tran Nep, Orb = 0 ° 10 ′
ОБЩО = 1, 69 точки

2 януари 2018 г.Тран-до-Трън
0, 22 точка, Tran Mar cnj Tran Nep, кълбо = 0 ° 53 ′
ОБЩО = 0, 22 точки

3 януари 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

4 януари 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

5 януари 2018 г.Тран-до-Трън
0, 36 точка, Tran Ven cnj Tran Слънце / Ура, кълбо = 0 ° 38 ′
ОБЩО = 0, 36 точки

6 януари 2018 г.Тран-до-Трън
0.91 точка, Tran Ven cnj Tran Слънце / Ура, кълбо = 0 ° 05 ′
ОБЩО = 0.91 точки

7 януари 2018Tran-to-Tran
0, 55 точка, Tran Ven cnj Tran Sun / Ura, кълбо = 0 ° 27 ′
2.17 Точки, Tran Nep cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 28 ′
ОБЩО = 2, 72 точки

8 януари 2018 г.Тран-до-Трън
0.01 точка, Tran Ven cnj Tran Слънце / Ура, кълбо = 0 ° 59 ′
2.33 Точки, Tran Nep cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 25 ′
ОБЩО = 2, 34 точки

9 януари 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

10 януари 2018 г.Тран-до-Трън
1, 38 Точки, Tran Ven успоредно Tran Nep, Orb = 0 ° 46 ′
ОБЩО = 1, 38 точки

11 януари 2018Tran-to-Tran
4.12 Точки, Tran Ven успоредно Tran Nep, Orb = 0 ° 19 ′
ОБЩО = 4, 12 точки

12 януари 2017 г. Трън до Трън
4.14 Точки, Tran Ven cnj Tran Nep, Orb = 0 ° 25 ′
5.12 Точки, Tran Ven успоредно Tran Nep, Orb = 0 ° 09 ′
ОБЩО = 9.26 точки

13 януари 2017 г. Трън до Трън
2, 94 точки, Tran Ven cnj Tran Nep, Orb = 0 ° 35 ′
2.73 точки, Tran Ven успоредно Tran Jup, кълбо = 0 ° 32 ′
2, 35 точки, Tran Ven успоредно Tran Nep, Orb = 0 ° 37 ′
ОБЩО = 8, 02 точки

14 януари 2017 г. Трън до Трън
5.71 Точки, Tran Ven успоредно Tran Jup, кълбо = 0 ° 03 ′
ОБЩО = 5.71 точки

15 януари 2018 г.Тран-до-Трън
3.31 Точки, Tran Ven успоредно Tran Jup, кълбо = 0 ° 27 ′
ОБЩО = 3, 31 точки

16 януари 2018Tran-to-Tran
0, 34 Точка, Tran Ven успоредно Tran Jup, кълбо = 0 ° 56 ′
ОБЩО = 0, 34 точки

17 януари 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

18 януари 2018Tran-to-Tran
0, 45 точка, Tran Ven cnj Tran Mar / Nep, кълбо = 0 ° 51 ′
ОБЩО = 0, 45 точки

19 януари 2018 г.Тран-до-Трън
2.18 Точки, Tran Ven cnj Tran Mar / Nep, Orb = 0 ° 16 ′
ОБЩО = 2.18 точки

20 януари 2017 г. Трън до Трън
1, 85 точки, Tran Ven sxt Tran Plu, Orb = 0 ° 04 ′
2.10 Точки, Tran Ven cnj Tran Mar / Nep, кълбо = 0 ° 18 ′
ОБЩО = 3, 95 точки

21 януари 2018 г.Тран-до-Трън
0, 31 точка, Tran Ven sxt Tran Plu, Orb = 0 ° 50 ′
0.42 точка, Tran Ven cnj Tran Mar / Nep, кълбо = 0 ° 52 ′
ОБЩО = 0.73 точки

22 януари 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

23 януари 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

24 януари 2017 г. Трън до Трън
3.83 точки, Tran Ven cnj Tran Chi, Orb = 0 ° 41 ′
ОБЩО = 3.83 точки

25 януари 2017 г. Трън до Трън
9, 76 Точки, Tran Ven cnj Tran Chi, Orb = 0 ° 11 ′
ОБЩО = 9, 76 точки

26 януари 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

27 януари 2018 г.Тран-до-Трън
0, 73 Точка, Tran Ven контра-успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 54 ′
ОБЩО = 0.73 точки

28 януари 2017 г. Трън до Трън
4.12 Точки, Tran Ven контра-успоредни Tran Chi, Orb = 0 ° 25 ′
ОБЩО = 4, 12 точки

29 януари 2017 г. Трън до Трън
6.51 Точки, Tran Ven контра-успоредни Tran Chi, Orb = 0 ° 04 ′
ОБЩО = 6.51 точки

30 януари 2017 г. Трън до Трън
5.42 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 24 ′
ОБЩО = 5.42 точки

31 януари 2017 г. Трън до Трън
8.58 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 03 ′
ОБЩО = 8.58 точки

1 февруари 2017 г. Тран-до-Трън
4.60 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 29 ′
ОБЩО = 4.60 точки

2 февруари 2018 г.Тран-до-Трън
0.66 Точка, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 56 ′
ОБЩО = 0.66 точки

3 февруари 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

4 февруари 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

5 февруари 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

6 февруари 2018 г.Тран-до-Трън
0.20 Точка, Tran Nep cnj Tran Слънце / Вен, кълбо = 0 ° 48 ′
ОБЩО = 0.20 точки

7 февруари 2018 г.Тран-до-Трън
0, 96 Точка, Tran Nep cnj Tran Слънце / Вен, кълбо = 0 ° 02 ′
ОБЩО = 0.96 точки

8 февруари 2018 г.Тран-до-Трън
0.13 точка, Tran Nep cnj Tran Слънце / Вен, кълбо = 0 ° 52 ′
ОБЩО = 0.13 точки

9 февруари 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

10 февруари 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

11 февруари 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

12 февруари 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

13 февруари 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

14 февруари 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

15 февруари 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

16 февруари 2018 г.Тран-до-Трън
1, 43 точки, Tran Sun cnj Tran Ven / Plu, кълбо = 0 ° 31 ′
0.86 точка, Tran Mar cnj Tran Ven / Ura, кълбо = 0 ° 47 ′
ОБЩО = 2, 29 точки

17 февруари 2017 г. Трън до Трън
2.36 точки, Tran Sun cnj Tran Ven / Plu, кълбо = 0 ° 13 ′
2.69 точки, Tran Mar cnj Tran Ven / Ura, кълбо = 0 ° 20 ′
ОБЩО = 5, 05 точки

18 февруари 2017 г. Трън до Трън
0, 11 точка, Tran Sun cnj Tran Ven / Plu, кълбо = 0 ° 58 ′
3, 43 точки, Tran Mar cnj Tran Ven / Ura, кълбо = 0 ° 08 ′
ОБЩО = 3, 54 точки

19 февруари 2018 г.Тран-до-Трън
1, 50 точки, Tran Mar cnj Tran Ven / Ura, кълбо = 0 ° 38 ′
ОБЩО = 1, 50 точки

20 февруари 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

21 февруари 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

22 февруари 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

23 февруари 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

24 февруари 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

25 февруари 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

26 февруари 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

27 февруари 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

28 февруари 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

1 март 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

2 март 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

3 март 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

4 март 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

5 март 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

6 март 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

7 март 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

8 март 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

9 март 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

10 март 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

11 март 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

12 март 2018Tran-to-Tran
0, 83 Точка, Tran Ven cnj Tran Sun / Mar, кълбо = 0 ° 10 ′
0, 50 точка, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 52 ′
ОБЩО = 1.33 точки

13 март 2018Tran-to-Tran
1, 03 Точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 44 ′
ОБЩО = 1, 03 точки

14 март 2018Tran-to-Tran
1.47 Точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 38 ′
ОБЩО = 1, 47 точки

15 март 2018Tran-to-Tran
1, 84 точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 32 ′
ОБЩО = 1, 84 точки

16.03.2017 Tran-to-Tran
0, 35 точка, Tran Ven cnj Tran Слънце / Ура, кълбо = 0 ° 39 ′
2.69 точки, Tran Sun cnj Tran Ven / Nep, Orb = 0 ° 06 ′
2.14 Точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 28 ′
ОБЩО = 5.18 точки

17 март 2017 г. Трън до Трън
0.63 точка, Tran Ven cnj Tran Sun / Ura, кълбо = 0 ° 22 ′
2.37 точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 25 ′
0.61 точка, Tran Ven cnj Tran Mar / Nep, Orb = 0 ° 48 ′
ОБЩО = 3, 61 точки

18.03.2017 Tran-to-Tran
2, 54 точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 22 ′
2.69 точки, Tran Ven cnj Tran Mar / Nep, кълбо = 0 ° 06 ′
ОБЩО = 5.23 точки

19 март 2018Tran-to-Tran
2.66 точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 20 ′
ОБЩО = 2.66 точки

20 март 2018Tran-to-Tran
2.73 точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 19 ′
ОБЩО = 2, 73 точки

21 март 2018Tran-to-Tran
2.76 точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 19 ′
ОБЩО = 2, 76 точки

22 март 2018Tran-to-Tran
2.75 точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 19 ′
ОБЩО = 2, 75 точки

23 март 2018Tran-to-Tran
2.72 точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 19 ′
ОБЩО = 2, 72 точки

24 март 2018Tran-to-Tran
2.68 Точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 20 ′
ОБЩО = 2.68 точки

25 март 2018Tran-to-Tran
2.62 точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 20 ′
ОБЩО = 2.62 точки

26 март 2018Tran-to-Tran
0.19 точка, Tran Mar sxt Tran Nep, Orb = 0 ° 49 ′
2, 57 точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 22 ′
ОБЩО = 2, 76 точки

27 март 2017 г. Трън до Трън
0, 87 Точка, Tran Mar sxt Tran Nep, Orb = 0 ° 08 ′
2, 53 точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 22 ′
ОБЩО = 3.40 точки

28 март 2018Tran-to-Tran
0.46 Точка, Tran Mar sxt Tran Nep, Orb = 0 ° 32 ′
2, 50 точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 23 ′
ОБЩО = 2, 96 точки

29 март 2018Tran-to-Tran
2.49 Точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 23 ′
ОБЩО = 2.49 точки

30 март 2018Tran-to-Tran
2, 52 точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 22 ′
ОБЩО = 2, 52 точки

31 март 2018Tran-to-Tran
0, 05 точка, Tran Ven ssqr Tran Mar, кълбо = 0 ° 57 ′
2, 59 точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 21 ′
ОБЩО = 2, 64 точки

1 април 2017 г. Тран-до-Трън
0, 71 точка, Tran Ven ssqr Tran Mar, кълбо = 0 ° 17 ′
2.10 Точки, Tran Sun cnj Tran Ven / Ura, кълбо = 0 ° 18 ′
2.70 Точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 19 ′
ОБЩО = 5.51 точки

2 април 2017 г. Трън до Трън
0, 26 точка, Tran Sun cnj Tran Ven / Ura, кълбо = 0 ° 55 ′
2, 87 точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 17 ′
ОБЩО = 3, 13 точки

3 април 2018 г.Тран-до-Трън
3.09 Точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 14 ′
ОБЩО = 3.09 точки

4 април 2017 г. Трън до Трън
0.59 точка, Tran Ven cnj Tran Слънце / Неп, кълбо = 0 ° 25 ′
3.37 точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 10 ′
ОБЩО = 3, 96 точки

5 април 2017 г. Трън до Трън
0, 48 Точка, Tran Ven cnj Tran Слънце / Неп, кълбо = 0 ° 31 ′
3.72 точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 04 ′
ОБЩО = 4, 20 точки

6 април 2017 г. Трън до Трън
3.86 точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 02 ′
ОБЩО = 3, 86 точки

7 април 2018 г.Тран-до-Трън
3.36 точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 10 ′
ОБЩО = 3.36 точки

8 април 2018 г.Тран-до-Трън
2.79 точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 18 ′
ОБЩО = 2.79 точки

9 април 2018 г.Тран-до-Трън
2.14 Точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 28 ′
ОБЩО = 2.14 точки

10 април 2018 г.Тран-до-Трън
1, 41 Точки, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 39 ′
ОБЩО = 1.41 точки

11 април 2018 г.Тран-до-Трън
1.06 Точки, Tran Ven cnj Tran Chi, Orb = 0 ° 55 ′
0, 60 точка, Tran Ura cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 51 ′
ОБЩО = 1, 66 точки

12 април 2018 г.Тран-до-Трън
3.39 точки, Tran Ven cnj Tran Chi, Orb = 0 ° 43 ′
ОБЩО = 3.39 точки

13 април 2017 г. Трън до Трън
5.24 Точки, Tran Ven cnj Tran Chi, Orb = 0 ° 34 ′
ОБЩО = 5.24 точки

14 април 2017 г. Трън до Трън
6.58 Точки, Tran Ven cnj Tran Chi, Orb = 0 ° 27 ′
0, 23 Точка, Трън Вен успоредно Тран Чи, кълбо = 0 ° 58 ′
ОБЩО = 6.81 точки

15 април 2017 г. Тран-до-Трън
7.44 Точки, Tran Ven cnj Tran Chi, Orb = 0 ° 23 ′
2, 36 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 44 ′
0.62 точка, Tran Sun cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 41 ′
ОБЩО = 10.42 точки

16 април 2017 г. Трън до Трън
7.82 Точки, Tran Ven cnj Tran Chi, Orb = 0 ° 21 ′
4.33 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 31 ′
3.84 Точки, Tran Ven sxt Tran Mar, Orb = 0 ° 22 ′
1.86 точки, Tran Sun cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 04 ′
ОБЩО = 17, 85 точки

17 април 2017 г. Трън до Трън
7, 72 Точки, Tran Ven cnj Tran Chi, Orb = 0 ° 22 ′
6.15 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 19 ′
4.36 Точки, Tran Ven sxt Tran Mar, Orb = 0 ° 16 ′
0, 94 точка, Tran Sun cnj Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 32 ′
ОБЩО = 19, 17 точки

18 април 2017 г. Трън до Трън
7.16 точки, Tran Ven cnj Tran Chi, Orb = 0 ° 24 ′
7.81 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 08 ′
0, 79 Точка, Tran Ven sxt Tran Mar, Orb = 0 ° 52 ′
ОБЩО = 15, 76 точки

19 април 2017 г. Трън до Трън
6.14 Точки, Tran Ven cnj Tran Chi, Orb = 0 ° 29 ′
8.69 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 02 ′
ОБЩО = 14, 83 точки

20 април 2017 г. Трън до Трън
4.68 Точки, Tran Ven cnj Tran Chi, Orb = 0 ° 37 ′
7.34 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 11 ′
ОБЩО = 12, 02 точки

21 април 2017 г. Трън до Трън
2.80 точки, Tran Ven cnj Tran Chi, Orb = 0 ° 46 ′
6.15 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 19 ′
ОБЩО = 8.95 точки

22 април 2017 г. Трън до Трън
0, 49 Точка, Tran Ven cnj Tran Chi, Orb = 0 ° 58 ′
5.11 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 26 ′
ОБЩО = 5.60 точки

23 април 2017 г. Тран-до-Трън
4.22 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 32 ′
ОБЩО = 4.22 точки

24 април 2018 г.Тран-до-Трън
3.48 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 37 ′
ОБЩО = 3.48 точки

25 април 2018 г.Тран-до-Трън
2, 88 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 41 ′
ОБЩО = 2, 88 точки

26 април 2018 г.Тран-до-Трън
2, 43 точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 44 ′
ОБЩО = 2, 43 точки

27 април 2018 г.Тран-до-Трън
2.11 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 46 ′
ОБЩО = 2.11 точки

28 април 2018 г.Тран-до-Трън
1.93 точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 47 ′
ОБЩО = 1, 93 точки

29 април 2018 г.Тран-до-Трън
1, 89 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 47 ′
ОБЩО = 1, 89 точки

30 април 2018 г.Тран-до-Трън
1.97 точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 47 ′
ОБЩО = 1.97 точки

1 май 2018 г.Тран-до-Трън
2.18 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 46 ′
ОБЩО = 2.18 точки

2 май 2018 г.Тран-до-Трън
2, 51 точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 43 ′
ОБЩО = 2, 51 точки

3 май 2018 г.Тран-до-Трън
2, 96 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 40 ′
ОБЩО = 2, 96 точки

4 май 2017 г. Трън до Трън
3, 52 точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 37 ′
ОБЩО = 3, 52 точки

5 май 2017 г. Трън до Трън
4.20 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 32 ′
ОБЩО = 4, 20 точки

6 май 2017 г. Трън до Трън
4.99 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 27 ′
0, 49 Точка, Tran Ura cnj Tran Слънце / Вен, кълбо = 0 ° 31 ′
ОБЩО = 5, 48 точки

7 май 2017 г. Трън до Трън
5.88 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 21 ′
0, 76 Точка, Tran Ura cnj Tran Слънце / Вен, кълбо = 0 ° 14 ′
ОБЩО = 6, 64 точки

8 май 2017 г. Трън до Трън
6.87 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 14 ′
ОБЩО = 6.87 точки

9 май 2017 г. Трън до Трън
7.96 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 07 ′
ОБЩО = 7, 96 точки

10 май 2017 г. Трън до Трън
8.85 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 01 ′
ОБЩО = 8, 85 точки

11 май 2017 г. Трън до Трън
7.58 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 10 ′
ОБЩО = 7.58 точки

12 май 2017 г. Трън до Трън
6.21 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 19 ′
ОБЩО = 6.21 точки

13 май 2017 г. Трън до Трън
4.76 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 28 ′
ОБЩО = 4.76 точки

14 май 2018Tran-to-Tran
3.22 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 38 ′
ОБЩО = 3.22 точки

15 май 2018Tran-to-Tran
1, 61 точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 49 ′
ОБЩО = 1, 61 точки

16 май 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

17 май 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

18 май 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

19 май 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

20 май 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

21 май 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

22 май 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

23 май 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

24 май 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

25 май 2018 г.Тран-до-Трън
0.84 точка, Tran Ven sqr Tran Plu, Orb = 0 ° 10 ′
ОБЩО = 0.84 точки

26 май 2018 г.Тран-до-Трън
0, 26 точка, Tran Ven sqr Tran Plu, Orb = 0 ° 44 ′
ОБЩО = 0, 26 точки

27 май 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

28 май 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

29 май 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

30 май 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

31 май 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

1 юни 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

2 юни 2018Tran-to-Tran
1, 29 точки, Tran Ven cnj Tran Ura, кълбо = 0 ° 44 ′
ОБЩО = 1, 29 точки

3 юни 2017 г. Трън до Трън
4.15 Точки, Tran Ven cnj Tran Ura, кълбо = 0 ° 10 ′
ОБЩО = 4, 15 точки

4 юни 2018Tran-to-Tran
0.10 Точка, Tran Ven cnj Tran Слънце / Неп, кълбо = 0 ° 54 ′
ОБЩО = 0.10 точки

5 юни 2018Tran-to-Tran
0.59 точка, Tran Ven cnj Tran Слънце / Неп, кълбо = 0 ° 25 ′
ОБЩО = 0.59 точки

6 юни 2018Tran-to-Tran
0, 92 точка, Tran Ven cnj Tran Слънце / Неп, кълбо = 0 ° 05 ′
ОБЩО = 0.92 точки

7 юни 2018Tran-to-Tran
1, 76 точки, Tran Ven sxt Tran Mar, Orb = 0 ° 43 ′
0.42 точка, Tran Ven cnj Tran Слънце / Неп, кълбо = 0 ° 35 ′
ОБЩО = 2.18 точки

8 юни 2017 г. Трън до Трън
3, 71 Точки, Tran Ven sxt Tran Mar, Orb = 0 ° 23 ′
ОБЩО = 3.71 точки

9 юни 2017 г. Трън до Трън
5.69 Точки, Tran Ven sxt Tran Mar, Orb = 0 ° 03 ′
ОБЩО = 5.69 точки

10 юни 2017 г. Трън до Трън
4.29 Точки, Tran Ven sxt Tran Mar, Orb = 0 ° 17 ′
ОБЩО = 4.29 точки

11 юни 2018Tran-to-Tran
2, 23 точки, Tran Ven sxt Tran Mar, Orb = 0 ° 38 ′
ОБЩО = 2, 23 точки

12 юни 2018Tran-to-Tran
0.13 точка, Tran Ven sxt Tran Mar, кълбо = 0 ° 59 ′
ОБЩО = 0.13 точки

13 юни 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

14 юни 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

15 юни 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

16 юни 2018Tran-to-Tran
0.63 точка, Tran Ven cnj Tran Mar / Nep, кълбо = 0 ° 47 ′
ОБЩО = 0.63 точки

17 юни 2018Tran-to-Tran
2, 74 Точки, Tran Ven cnj Tran Mar / Nep, Orb = 0 ° 05 ′
ОБЩО = 2, 74 точки

18 юни 2018Tran-to-Tran
1.13 точки, Tran Ven cnj Tran Mar / Nep, кълбо = 0 ° 37 ′
ОБЩО = 1, 13 точки

19 юни 2018Tran-to-Tran
0, 22 точка, Tran Ven sxt Tran Nep, Orb = 0 ° 53 ′
ОБЩО = 0, 22 точки

20 юни 2018Tran-to-Tran
1, 69 точки, Tran Ven sxt Tran Nep, Orb = 0 ° 10 ′
ОБЩО = 1, 69 точки

21 юни 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

22 юни 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

23 юни 2018Tran-to-Tran
0.20 Точка, Tran Ven tri Tran Plu, Orb = 0 ° 57 ′
ОБЩО = 0.20 точки

24 юни 2018Tran-to-Tran
3.45 Точки, Tran Ven tri Tran Plu, Orb = 0 ° 08 ′
ОБЩО = 3.45 точки

25 юни 2018Tran-to-Tran
0, 50 точка, Tran Mar tri Tran Nep, Orb = 0 ° 30 ′
ОБЩО = 0, 50 точки

26 юни 2018Tran-to-Tran
0.84 точка, Tran Mar tri Tran Nep, Orb = 0 ° 10 ′
ОБЩО = 0.84 точки

27 юни 2018Tran-to-Tran
0.18 точка, Tran Mar tri Tran Nep, Orb = 0 ° 49 ′
ОБЩО = 0.18 точки

28 юни 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

29 юни 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

30 юни 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

1 юли 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

2 юли 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

3 юли 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

4 юли 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

5 юли 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

6 юли 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

7 юли 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

8 юли 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

9 юли 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

10 юли 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

11 юли 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

12 юли 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

13 юли 2018Tran-to-Tran
0.59 точка, Tran Ven cnj Tran Слънце / Ура, кълбо = 0 ° 25 ′
ОБЩО = 0.59 точки

14 юли 2018Tran-to-Tran
0, 41 точка, Tran Ven ssqr Tran Mar, кълбо = 0 ° 35 ′
0, 78 Точка, Tran Ven cnj Tran Слънце / Ура, кълбо = 0 ° 13 ′
ОБЩО = 1, 19 точки

15 юли 2018Tran-to-Tran
0.88 точка, Tran Ven ssqr Tran Mar, кълбо = 0 ° 07 ′
0.14 точка, Tran Ven cnj Tran Sun / Ura, кълбо = 0 ° 52 ′
0, 22 точка, Tran Ven cnj Tran Mar / Ura, кълбо = 0 ° 56 ′
ОБЩО = 1, 24 точки

16 юли 2018Tran-to-Tran
0.64 точка, Tran Ven ssqr Tran Mar, кълбо = 0 ° 22 ′
2.60 точки, Tran Ven cnj Tran Mar / Ura, кълбо = 0 ° 08 ′
ОБЩО = 3.24 точки

17 юли 2018Tran-to-Tran
0.16 точка, Tran Ven ssqr Tran Mar, кълбо = 0 ° 50 ′
1.02 Точки, Tran Ven cnj Tran Mar / Ura, кълбо = 0 ° 40 ′
ОБЩО = 1, 18 точки

18 юли 2018Tran-to-Tran
3.26 Точки, Tran Ven tri Tran Jup, Orb = 0 ° 21 ′
ОБЩО = 3.26 точки

19 юли 2018Tran-to-Tran
1, 62 точки, Tran Ven tri Tran Jup, Orb = 0 ° 41 ′
ОБЩО = 1, 62 точки

20 юли 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

21 юли 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

22 юли 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

ангел номер 1030

23 юли 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

24 юли 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

25 юли 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

26 юли 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

27 юли 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

28 юли 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

29 юли 2018Tran-to-Tran
0.08 точка, Tran Ven sxt Tran Ura, кълбо = 0 ° 58 ′
0.40 Точка, Tran Plu opp Tran Слънце / Вен, кълбо = 0 ° 36 ′
0.04 точка, Tran Plu opp Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 59 ′
ОБЩО = 0, 52 точки

30 юли 2017 г. Трън до Трън
1, 62 точки, Tran Ven sxt Tran Ura, Orb = 0 ° 11 ′
0, 53 точка, Tran Plu opp Tran Слънце / Вен, кълбо = 0 ° 28 ′
2.79 точки, Tran Plu opp Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 04 ′
ОБЩО = 4, 94 точки

31 юли 2018Tran-to-Tran
0.45 точка, Tran Plu opp Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 51 ′
ОБЩО = 0, 45 точки

1 август 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

2 август 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

3 август 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

4 август 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

5 август 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

6 август 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

7 август 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

8 август 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

9 август 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

10 август 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

11 август 2018 г.Тран-до-Трън
0.97 точка, Tran Ven tri Tran Nep, Orb = 0 ° 52 ′
ОБЩО = 0, 97 точки

12 август 2017 г. Трън до Трън
4.66 Точки, Tran Ven tri Tran Nep, Orb = 0 ° 20 ′
ОБЩО = 4.66 точки

13 август 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

14 август 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

15 август 2018 г.Тран-до-Трън
0, 96 Точка, Tran Ven opp Tran Plu, Orb = 0 ° 02 ′
ОБЩО = 0.96 точки

16 август 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

17 август 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

18 август 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

19 август 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

20 август 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

21 август 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

22 август 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

23 август 2018 г.Тран-до-Трън
0, 55 Точка, Трън Вен три Тран Чи, кълбо = 0 ° 55 ′
ОБЩО = 0, 55 точки

24 август 2017 г. Трън до Трън
0.65 точка, Tran Ven sqr Tran Ura, кълбо = 0 ° 21 ′
4.85 Точки, Tran Ven tri Tran Chi, Orb = 0 ° 19 ′
ОБЩО = 5.50 точки

25 август 2018 г.Тран-до-Трън
0.15 точка, Tran Ven sqr Tran Ura, кълбо = 0 ° 51 ′
ОБЩО = 0, 15 точки

26 август 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

27 август 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

28 август 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

29 август 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

30 август 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

31 август 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

1 септември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

2 септември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

3 септември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

4 септември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

5 септември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

6 септември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

7 септември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

8 септември 2018Tran-to-Tran
0.03 точка, Tran Mar cnj Tran Слънце / Вен, кълбо = 0 ° 58 ′
ОБЩО = 0, 03 точки

9 септември 2018Tran-to-Tran
0.48 Точка, Tran Mar cnj Tran Слънце / Вен, кълбо = 0 ° 31 ′
ОБЩО = 0, 48 точки

10 септември 2018Tran-to-Tran
0, 94 Точка, Tran Mar cnj Tran Слънце / Вен, кълбо = 0 ° 04 ′
ОБЩО = 0.94 точки

11 септември 2018Tran-to-Tran
0, 60 Точка, Tran Mar cnj Tran Слънце / Вен, кълбо = 0 ° 24 ′
ОБЩО = 0, 60 точки

12 септември 2018Tran-to-Tran
0.15 точка, Tran Mar cnj Tran Слънце / Вен, кълбо = 0 ° 51 ′
ОБЩО = 0, 15 точки

13 септември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

14 септември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

15 септември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

16 септември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

17 септември 2018Tran-to-Tran
0, 29 точка, Tran Ven tri Tran Ura, кълбо = 0 ° 52 ′
ОБЩО = 0.29 точки

18 септември 2018Tran-to-Tran
1.21 точки, Tran Ven tri Tran Ura, кълбо = 0 ° 23 ′
0, 44 Точка, Tran Nep opp Tran Слънце / Вен, кълбо = 0 ° 34 ′
ОБЩО = 1, 65 точки

19 септември 2018Tran-to-Tran
0.43 точка, Tran Nep opp Tran Слънце / Вен, кълбо = 0 ° 34 ′
ОБЩО = 0.43 точки

20 септември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

21 септември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

22 септември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

23 септември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

24 септември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

25 септември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

26 септември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

27 септември 2018Tran-to-Tran
1.24 Точки, Tran Nep opp Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 41 ′
ОБЩО = 1, 24 точки

28 септември 2018Tran-to-Tran
2, 94 точки, Tran Nep opp Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 16 ′
ОБЩО = 2, 94 точки

29 септември 2018Tran-to-Tran
1, 09 Точки, Tran Ven opp Tran Nep, Orb = 0 ° 38 ′
ОБЩО = 1, 09 точки

30 септември 2018Tran-to-Tran
1.15 точки, Tran Ven opp Tran Nep, Orb = 0 ° 37 ′
ОБЩО = 1, 15 точки

1 октомври 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

2 октомври 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

3 октомври 2018 г.Тран-до-Трън
2, 53 точки, Tran Ven tri Tran Plu, Orb = 0 ° 22 ′
ОБЩО = 2, 53 точки

4 октомври 2018 г.Тран-до-Трън
0, 55 точка, Tran Ven tri Tran Plu, кълбо = 0 ° 52 ′
1, 66 точки, Tran Ven cnj Tran Mar, кълбо = 0 ° 43 ′
ОБЩО = 2, 21 точки

5 октомври 2017 г. Трън до Трън
5.27 Точки, Tran Ven cnj Tran Mar, Orb = 0 ° 07 ′
ОБЩО = 5.27 точки

6 октомври 2018 г.Тран-до-Трън
3.12 Точки, Tran Ven cnj Tran Mar, Orb = 0 ° 29 ′
ОБЩО = 3, 12 точки

7 октомври 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

8 октомври 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

9 октомври 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

10 октомври 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

11 октомври 2018 г.Тран-до-Трън
0, 80 Точка, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 55 ′
ОБЩО = 0, 80 точки

12 октомври 2017 г. Трън до Трън
4.96 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 27 ′
ОБЩО = 4, 96 точки

13 октомври 2017 г. Трън до Трън
8.86 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 01 ′
ОБЩО = 8, 86 точки

14 октомври 2017 г. Трън до Трън
4.67 Точки, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 29 ′
ОБЩО = 4.67 точки

15 октомври 2018 г.Тран-до-Трън
0.46 Точка, Tran Ven успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 57 ′
ОБЩО = 0.46 точки

16 октомври 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

17 октомври 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

18 октомври 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

19 октомври 2018 г.Тран-до-Трън
2, 50 Точки, Tran Ven контра-успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 38 ′
ОБЩО = 2, 50 точки

20 октомври 2017 г. Трън до Трън
6.04 Точки, Tran Ven контра-успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 08 ′
ОБЩО = 6, 04 точки

21 октомври 2017 г. Трън до Трън
4.42 Точки, Tran Ven контра-успоредно Tran Chi, Orb = 0 ° 22 ′
ОБЩО = 4.42 точки

22 октомври 2018 г.Тран-до-Трън
0, 88 Точка, Tran Ven контра-успоредна Tran Chi, Orb = 0 ° 52 ′
ОБЩО = 0.88 точки

23 октомври 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

24 октомври 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

25 октомври 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

26 октомври 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

27 октомври 2018 г.Тран-до-Трън
0, 21 точка, Tran Ven sqr Tran Plu, Orb = 0 ° 47 ′
0.06 Точка, Tran Ura opp Tran Слънце / Вен, кълбо = 0 ° 56 ′
ОБЩО = 0, 27 точки

28 октомври 2018 г.Тран-до-Трън
0.56 точка, Tran Ven sqr Tran Plu, Orb = 0 ° 26 ′
0, 78 Точка, Tran Ura opp Tran Слънце / Вен, кълбо = 0 ° 13 ′
ОБЩО = 1.34 точки

29 октомври 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

30 октомври 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

31 октомври 2018 г.Тран-до-Трън
0, 38 точка, Tran Ven cnj Tran Sun / Mar, кълбо = 0 ° 37 ′
ОБЩО = 0, 38 точки

1 ноември 2018 г.Тран-до-Трън
1, 82 Точки, Tran Ven успоредно Tran Nep, Orb = 0 ° 42 ′
0.81 точка, Tran Ven cnj Tran Sun / Mar, кълбо = 0 ° 11 ′
ОБЩО = 2, 63 точки

2 ноември 2017 г. Tran-to-Tran
4.63 Точки, Tran Ven успоредно Tran Nep, Orb = 0 ° 14 ′
0, 75 Точка, Tran Ven cnj Tran Sun / Mar, кълбо = 0 ° 15 ′
ОБЩО = 5.38 точки

3 ноември 2017 г. Tran-to-Tran
0.08 точка, Tran Ven opp Tran Ura, кълбо = 0 ° 55 ′
4.57 Точки, Tran Ven успоредно Tran Nep, Orb = 0 ° 14 ′
0, 32 точка, Tran Ven cnj Tran Sun / Mar, кълбо = 0 ° 41 ′
ОБЩО = 4, 97 точки

4 ноември 2018 г.Тран-до-Трън
0.63 точка, Tran Ven opp Tran Ura, кълбо = 0 ° 22 ′
1, 79 Точки, Tran Ven успоредно Tran Nep, Orb = 0 ° 42 ′
ОБЩО = 2, 42 точки

5 ноември 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

6 ноември 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

7 ноември 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

8 ноември 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

9 ноември 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

10 ноември 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

11 ноември 2018 г.Тран-до-Трън
0, 49 Точка, Tran Ven успоредно Tran Jup, кълбо = 0 ° 55 ′
ОБЩО = 0, 49 точки

12 ноември 2017 г. Трън до Трън
0, 49 точка, Tran Ven cnj Tran Jup, кълбо = 0 ° 53 ′
2.69 Точки, Tran Ven успоредно Tran Jup, кълбо = 0 ° 33 ′
0, 37 точка, Tran Ura opp Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 55 ′
ОБЩО = 3, 55 точки

13 ноември 2017 г. Tran-to-Tran
3.35 точки, Tran Ven cnj Tran Jup, кълбо = 0 ° 10 ′
4.85 Точки, Tran Ven успоредно Tran Jup, кълбо = 0 ° 11 ′
3.72 точки, Tran Ura opp Tran Ven / Mar, кълбо = 0 ° 04 ′
ОБЩО = 11, 92 точки

14 ноември 2017 г. Tran-to-Tran
5.02 Точки, Tran Ven успоредно Tran Jup, кълбо = 0 ° 10 ′
ОБЩО = 5, 02 точки

15 ноември 2018 г.Тран-до-Трън
2.91 точки, Tran Ven успоредно Tran Jup, кълбо = 0 ° 31 ′
ОБЩО = 2, 91 точки

16 ноември 2017 г. Трън до Трън
5.77 Точки, Tran Ven tri Tran Nep, Orb = 0 ° 11 ′
0, 84 Точка, Tran Ven успоредно Tran Jup, кълбо = 0 ° 52 ′
ОБЩО = 6, 61 точки

17 ноември 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

18 ноември 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

19 ноември 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

20 ноември 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

21 ноември 2018 г.Тран-до-Трън
1.95 точки, Tran Ven sxt Tran Plu, Orb = 0 ° 02 ′
ОБЩО = 1, 95 точки

22 ноември 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

23 ноември 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

24 ноември 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

25 ноември 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

26 ноември 2018 г.Тран-до-Трън
3, 55 точки, Tran Ven tri Tran Chi, Orb = 0 ° 29 ′
ОБЩО = 3, 55 точки

27 ноември 2018 г.Тран-до-Трън
1, 60 точки, Tran Ven tri Tran Chi, Orb = 0 ° 46 ′
ОБЩО = 1, 60 точки

28 ноември 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

29 ноември 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

30 ноември 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

1 декември 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

2 декември 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

3 декември 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

4 декември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

5 декември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

6 декември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

7 декември 2018Tran-to-Tran
0.57 точка, Tran Ven cnj Tran Mar / Plu, кълбо = 0 ° 43 ′
ОБЩО = 0.57 точки

8 декември 2018Tran-to-Tran
1.57 точки, Tran Ven cnj Tran Mar / Plu, кълбо = 0 ° 13 ′
ОБЩО = 1.57 точки

9 декември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

10 декември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

11 декември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

12 декември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

13 декември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

14 декември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

15 декември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

16 декември 2018Tran-to-Tran
0, 54 точка, Tran Ven ssqr Tran Mar, кълбо = 0 ° 28 ′
ОБЩО = 0, 54 точки

17 декември 2018Tran-to-Tran
0.83 точка, Tran Ven ssqr Tran Mar, кълбо = 0 ° 10 ′
ОБЩО = 0.83 точки

18 декември 2018Tran-to-Tran
0, 19 точка, Tran Ven ssqr Tran Mar, кълбо = 0 ° 49 ′
ОБЩО = 0.19 точки

19 декември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

20 декември 2018Tran-to-Tran
0.81 точка, Tran Ven tri Tran Ura, кълбо = 0 ° 35 ′
ОБЩО = 0.81 точки

21 декември 2018Tran-to-Tran
0, 65 Точка, Трън Вен три Тран Ура, кълбо = 0 ° 41 ′
ОБЩО = 0.65 точки

22 декември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

23 декември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

24 декември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

25 декември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

26 декември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

27 декември 2018Tran-to-Tran
0.55 точка, Tran Mar tri Tran Nep, Orb = 0 ° 27 ′
ОБЩО = 0, 55 точки

28 декември 2018Tran-to-Tran
0.85 точка, Tran Mar tri Tran Nep, Orb = 0 ° 09 ′
ОБЩО = 0.85 точки

29 декември 2018 г.Тран-до-Трън
0, 24 точка, Tran Mar tri Tran Nep, Orb = 0 ° 46 ′
ОБЩО = 0, 24 точки

30 декември 2018 г.Тран-до-Трън
TOTAL = 0 точка

31 декември 2018Tran-to-Tran
TOTAL = 0 точка

1 януари 2018 г. Трън до Трън
TOTAL = 0 точка

=====================

=====================

Вземете вашия уникален персонализиран хороскоп - над 100 страници за подробно ръководство за най-добрите ви дни и най-предизвикателните дни за привличане на любов, успех в кариерата, комуникация и др.


Обратно към 2018 г. Любовните хороскопи Основни

Научете за предстоящата си година с изчерпателен 2018Персонализиран доклад за хороскопа - над 100 страници - за подробно ръководство за най-добрите ви дни и най-предизвикателните ви дни за привличане на любов, успех в кариерата, комуникация и други, само за 7, 95 долара; Доклад за романтична съвместимост (изберете от селекция); Доклад за Sky Log само за $ 5, 95; или подробен отчет за рождената дата на слънчевата енергия само за $ 4, 95