2017 транзити

2017 Астрологични аспекти

2018Astro аспекти Астрологични транзити за 2017 г., включително транзити на Слънцето през Плутон (без Луната), както и Хирон и Истинския възел на Луната. За повечето аспекти са дадени зодиакални степени и знаци. Планетите, светилата и планетарните тела са цветно кодирани за по-лесно разбиране. Аспектите включват конюнкцията, полусексуал, полуквадрат, секстил, квинтил,

2019 Астрологични аспекти

2019 Астрологични аспекти Астрологични транзити за 2019 г., включително транзити на Слънцето през Плутон (без Луната), както и Хирон и Истинският възел на Луната. За повечето аспекти са дадени зодиакални степени и знаци. Планетите, светилата и планетарните тела са цветно кодирани за по-лесно разбиране. Аспектите включват конюнкцията, полусексуал, полуквадрат, секстил, квинтил, квадрат, би-

2018 г. Астрологични аспекти

2018 г. Астрологични аспекти Астрологични транзити за 2018 г., включително транзити на Слънцето през Плутон (без Луната), както и Хирон и Истинският възел на Луната. За повечето аспекти са дадени зодиакални степени и знаци. Планетите, светилата и планетарните тела са цветно кодирани за по-лесно разбиране. Аспектите включват конюнкцията, полусексуал, полуквадрат, секстил, квинтил, квадрат, би-к

2021 г. Астрологични аспекти

2021 г. Астрологични аспекти Астрологични транзити за 2021 г., включително транзити на Слънцето през Плутон (без Луната), както и Хирон и Истинския възел на Луната. За повечето аспекти са дадени зодиакални степени и знаци. Планетите, светилата и планетарните тела са цветно кодирани за по-лесно разбиране. Аспектите включват конюнкцията, полусексуал, полуквадрат, секстил, квинтил, квадрат, би-