Гадаене

Подоманция

Подоманцията е древна форма на гадаене, включваща четенето на крака.

Празникът на всички светии

Празникът на всички светии, помнете силните мъртви във формата, която сега приемат. Те говорят с вас сега. Може да ги чуем.