Елинистично

Елинистични таблици с хороскоп.

Хороскоп, западни, елинистични, хороскопни диаграми, символ „I“ с думите холографски (Degro). Картата е в началото на картата с две точки сочещи надолу, първите точки нагоре и четвъртата точка надолу.