позиция на къщата

Планетите в къщите

Планетите в къщите Ако знаците на зодиака показват " как " планетите се изразяват, къщите на наталната карта разкриват " къде " тези енергии се разиграват. Всяка от дванадесетте къщи на графиката управлява определени области от живота, типове хора и взаимоотношения, среда, идеи и житейски обстоятелства. Опитът ви с определена планета или тяло във вашата натална карта се променя не само от поставянето на знака и аспектите му, но и от разположението на къщата . Следват интерпретации на планетите в къщите на наталната карта: Планетите в къщите: Слън