юпитер в първа къща

Юпитер в къщите

Юпитер в къщите ... къде можем да разширим нашия житейски опит и да подобрим късмета си? погледнете къщата на Юпитер ... На тази страница тълкувания на разположението на Юпитер в дванадесетте къщи на наталната (раждащата) карта. Положението на Юпитер по къща в наталната карта (тоест къщата, която Юпитер заема в рождената карта) разкрива къде изразяваме своята щедрост и толерантност. То показва къде се фокус