плуто в първа къща

Плутон в къщите

Плутон в къщите {На тази страница:} Ние изследваме значението на Плутон в дванадесетте къщи на наталната карта. Следват интерпретации на Плутон в различните къщи на наталната карта. По къща позицията на Плутон показва къде хората търсят истини и по-дълбок смисъл. Тази област на живота може да бъде свързана с промяна, катаклизми,