Сатурн в първа къща

Сатурн в къщите

Сатурн в къщите Положението на Сатурн в определена къща от вашата натална карта значително променя характеристиките на тази къща. Сатурн има мощно и променящо живота влияние. Определяме Сатурн като реалността. Реалността може да е ограничаваща, но в същото време осигурява структура на нашия живот. Имайте предвид, че хо