Сатурн тригон луна

Сатурн преминава към планетите

Сатурн преминава към планетите Транзити на Сатурн: прогнозна астрология - техники за предсказване на бъдещето Обратно към Главната страница на прогнозната астрология Сатурн преминава към лични планети: тригони и секстили От време на време ние сме благословени с приятна доза практичност и мярка за контрол. Въпреки че традиционно транзитите на Сатурн не се считат за „благословения“, изглежда, Сатурн знае, когато имаме нужда от известна стабилност, стабилност и дори „охлаждане“, а тези периоди често са, когато Сатурн прави триони и сексуализира нашите лични пл