слънце в първа къща

Слънцето в къщите

Слънцето в къщите Позицията на Слънцето по къща (тоест къщата, която Слънцето заема в рождената карта) разкрива област от живота, където трябва да се чувстваме специални. Именно там изпитваме нужда да се отличаваме от другите. Слънцето е активна, а не реактивна сила. Като такива можем да извършим промени в д

Аспекти на Слънцето - Луна в Наталната карта

Аспекти на Слънцето - Луна в Наталната карта На тази страница: Планетарните аспекти в наталната карта са обяснени и интерпретирани. Значението на следните аспекти е представено на тази страница: Слънце, свързано с Луна, Слънце квадратна Луна, Слънце опозиция Луна, Слънце секстилна Луна и Слънце тригон Луна. Също така се обсъждат аспектите на Слънцето и Луната и тяхното отражение в отношенията. Когато Слънцето и Луната образуват аспект в наталната карта, ние се занимаваме с взаимодействието между нашите желания и нужди, нашето съзнателно и нашето несъзнава